• کانون فرهنگی آموزش شهرکرد
  • کانون فرهنگی آموزش شهرکرد
  • کانون فرهنگی آموزش شهرکرد
 
 Skip Navigation Linksخانه > آزمون > نفرات برتر آخرین آزمون
نفرات برتر آزمون 1392/11/25


   نام و نام خانوادگی   تراز  گروه آزمایشی  نام پشتیبان
زهرا رفيعى 8329 چهارم تجربى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
سيده فائزه جزايرى 8263 چهارم تجربى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
مهسا منصورى 7863 چهارم تجربى فهيمه بلالى
مهشيد قاسمى 7836 چهارم رياضى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
سيده فرناز حسينيان 7620 چهارم تجربى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
زهرا كريميان 7579 چهارم تجربى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
محمد رافعى 7503 چهارم رياضى دبيرستان تيزهوشان شهيد بهشتى
زهرا احمد پور 7500 چهارم تجربى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
مه تا زارعان 7496 چهارم رياضى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان
مرضيه كريمى 7461 چهارم رياضى دبيرستان تيزهوشان فرزانگان

1